Хамали

Голяма част от обсъжданията предхождат от плановете за преместване на офиси, независимо от размера на съответния бизнес. Многобройни фактори, вероятно ще наложат промяна на местонахождението помежду им. Хамали. Необходимост от повишаване или намаляване на бизнес операцията, като сливане с друго дружество. Или решение за разделяне на предприятието на различни търговски отдели. Освен физическите аспекти, които водят до преместване, други фактори могат да доведат до преместване на компанията. Например; съществуващите помещения може да са твърде стари, твърде скъпи или да са прекалено малки или прекомерни за настоящите изисквания. И дори когато едно преместване може да се счита за нежелателно, като например прекратяването на лизинга. Наемодателят който продава помещенията или земята, необходими за реконструкция, може да направи преместването неизбежно. Каквато и да е причината, преместването на офиса никога не може да бъде лесно. Затова ние ви препоръчваме да наемете професионална фирма за хамалски услуги.

План за преместване

Макар че голяма част от проблема и конфликтите може да бъдат намалени чрез ефективно и своевременно планиране. Затова ние ви предлагаме да си изготвите предварителен план за преместване. Голяма част от процеса на планиране, трябва да се съсредоточи върху начините за пълна информираност на служителите. Персоналът трябва да се ангажира с плана за преместване при първа възможност. А тънкостите на преместването трябва да се съсредоточат върху влиянието, което може да има върху отделните служители. Хамали. Малко хора се наслаждават на промяната, особено на работното място, което им осигурява известна, сигурна и удобна среда за продължителен период от време. Докато някои от тях се отнасят до преместване на офиса, това никога не може да бъде гарантирано. Всеки е различен и всеки слух за преместване, което не идва директно от ръководството, може да създаде подозрение или да предизвика паника между служителите. Когато се занимавате с преместване, трябва да се уверите, че сте обхванали всички основни аспекти.

Хамали – Основен преглед на плана за преместване

Прегледайте списъка и направете проверка стъпка по стъпка за това, което трябва да направите. Когато персоналът научи за предстоящото преместване, възможно е да изникнат конфликти по между тях. При такива ситуации, съкращенията на персонала са неизбежни. Страхът от загубата на служители не само ще бъде разрушителен, но и труден за справяне. Заради това трябва да се внимава, обявяването на вашите планове за преместване да достигнат до служителите. По-голяма е опасността, когато управителите на фирми не желаят да споделят с персонала си за плановете за преместване. Ако държите персонала си в не видение, вероятно ще умножите проблемите, като създадете недоверие и дисхармония. Ако това се случи, дългосрочните щети, причинени от взаимоотношенията между персонала и ръководството, може да бъдат огромни. Разкритите отношения и консултирането с персонала, ще спомогне за облекчаване на техните притеснения.

Наемане на персонал

Промените в работния отдел на фирмата, често водят до негодувание. Това трябва да се избягва на всяка цена, особено ако загубата на служителите е неизбежна. Никой не желае да се създават конфликти, особено във фирма, в която работи голям персонал с дългогодишен стаж. Прибързаната реакция от страна на ръководството, може да въздейства отрицателно върху служителите. Когато преместването на офиса, превишава разстоянието по место живеене. Всеки служител трябва да приеме, че поради практически причини, има вероятност да изгуби работното си място. Въпреки че някои от служителите може да реагират добросъвестно и да преместят семейството си, близо до новата си работа. Преместването на офиса в съчетание с преместването на дома, за някои служители може да доведе до нива на стрес. Въпреки лоялността си към компанията, дори ключовите служители трябва да обмислят семейното и личното си положение. Ето защо трябва да сте готови да наемете заместващ персонал.

Хамали – Оказване на съдействие при преместване

Когато служителите се чувстват неспособни да се преместят близо до вашата фирма, ваша отговорност е да направите съкращенията си възможно най-безболезнени. Като им осигурите колкото се може повече грижи и да им помогнете да си намерят нова работа на друго място. По всяка вероятност ще има фактори, които трябва да бъдат включени в процедурите за планиране. Въпросите може да бъдат повдигнати, ако има планове за промяна на работните процедури. Независимо дали този страх е реален или не, проблемите може да бъдат преодолени. Като се демонстрират предимствата на преместването на офиса. И приемането на различните инфраструктури, които новите офиси може да осигурят. Дори когато се предлагат радикални промени, моралът на персонала може да бъде подобрен. Когато се запазят някои познати аспекти на бившите им служби. В продължение на определен период от време повечето хора, ще започнат да се чувстват комфортно в новата среда.

Какво трябва да направите преди да предприемете преместване

Преди да се преместите, в зависимост от големината на бизнеса и използваните числа, ще бъде необходимо персоналът да бъде включен в процес на „разколебаване“. Това може да включва изхвърляне на излишно офис оборудване, мебели и компютри. Но по-конкретно много от натрупаните файлове и документи вероятно ще трябва да бъдат раздробявани. Това трябва да бъде внимателно извършено, за да се гарантира, че няма загубени жизненоважни записи. В рамките на работната седмица, трябва да бъде отделено достатъчно време за тази цел и за опаковане, готово за преместването. Когато Хамали ЕООД премести офисите си, от съществено значение е да се поддържа непрекъснат работен график, който изисква високо рафинирано планиране. Делегирането на ентусиазирани членове от персонала, които сте сигурни, че ще свършат всичката работа навреме. И с необходимата грижа, е от жизненоважно важно значение за успеха на компанията.

Безопасност при преместване

Когато имате голям брой служители, полезно е да се създадат екипи във всеки отдел, с назначен управител, който да делегира задълженията. Ангажирането на служителите в този процес, ще помогне да получат подкрепа за преместването на офиса. Повечето компании може да наемат външни фирми за хамалски услуги, за да улеснят физическата страна на преместването. Но преди да се случи това, трябва да се разработи специална система, която да гарантира, че съдържанието на офиса е безопасно опакован. И че всичкото оборудване ще пристигне съвсем безопасно във вашите нови офиси. Разбира се, от самото начало трябва да бъде назначен подходящ ръководител на проекта, който да наблюдава самото преместване. Различни други онлайн източници предлагат формулирани съвети, за начините за организиране на преместване на офиси. Ако предпочитате да ръководите операцията по преместване, при нас ще намерите добре обосновани съвети, относно плановете за вашето преместване.